Visie

Huisartsenpraktijk Groot-Landen wil een plek zijn waar u terecht kunt voor kleine en grote lichamelijke klachten alsook voor emotionele en psychische ondersteuning.

Samen met u willen wij werken aan uw gezondheid en dit in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.


Raadpleging

Er is uitsluitend raadpleging op afspraak. Op die manier kunnen wij voldoende tijd besteden aan elke patiënt en worden de wachttijden beperkt.

Maak bij voorkeur een afspraak via de website.

U kan ook telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer 016/78.88.83.

  • Kom steeds tijdig op uw afspraak, anders laat je andere mensen nodeloos wachten.
  • Kan u niet (tijdig) aanwezig zijn, gelieve uw afspraak dan (telefonisch) te annuleren. Indien u niet komt opdagen zonder annulatie van uw afspraak dient er een vergoeding van 15 euro betaald te worden.
  • Maak steeds één afspraak per persoon. Indien u met 2 personen (of meer) komt, gelieve dan ook 2 (of meerdere) afspraken te maken.
  • Neem steeds uw identiteitskaart en een betaalkaart/bankapp mee op consultatie.
  • Breng indien nodig de in te vullen terugbetalingsaanvragen, attesten of aangifteformulieren mee.


Huisbezoeken

In de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Hier beschikken wij over de nodige instrumenten om u te onderzoeken. Daarom raden wij u aan om indien mogelijk op consultatie te komen.

Personen die ernstig ziek, bedlegerig of minder mobiel zijn, kunnen een huisbezoek aanvragen.

Hiervoor belt u best voor 10u ’s morgens op het telefoonnummer 016/78.88.83.


Tarieven

De artsen zijn geconventioneerd. De voorgestelde tarieven van het RIZIV zullen dus gerespecteerd worden. Deze afgeronde tarieven zijn van toepassing.

  • Raadpleging: 27,00 euro (weekend: 40 euro)
  • Avondraadpleging: 31,00 euro
  • Huisbezoek: 39,50 euro (weekend: 59,50 euro)

Voor technische prestaties (ECG, longfunctiemeting, bevriezen van wratten, verwijderen van oppervlakkige tumoren, hechting, ...) is er een bijkomend honorarium.

Mogen wij u vragen om indien mogelijk te betalen met uw bankapp of betaalkaart.


De dokter spreken

Voor resultaten en beperkt medisch advies kan er elke werkdag tussen 09u30 en 10u00 gebeld worden, tenzij anders afgesproken met de arts.

Gelieve hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Telefonische oproepen tijdens de raadpleging zijn storend voor zowel arts als patiënten.

Bij afwijkende resultaten zal u meestal uitgenodigd worden voor bespreking op de raadpleging. 

Voor het aanpakken van medische problemen evenals voor het afleveren van voorschriften of medische attesten en formulieren zal ik steeds vragen om op de raadpleging te komen.  

Om een goede zorg te kunnen garanderen, nemen wij graag voor u de nodige tijd en ruimte. 

Voor dringende zaken zal u uiteraard steeds de dokter kunnen spreken.


Globaal Medisch Dossier (GMD)

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten, gegevens over behandelingen en vaccinaties,…) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). 

Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts(en) een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand, wat een beter overleg tussen uw huisarts, specialisten en andere zorgverstrekkers mogelijk maakt. 

Bovendien geniet u van een verhoogde terugbetaling (30%) van het ziekenfonds voor een raadpleging of huisbezoek. Het supplement voor de avondraadpleging (4€) wordt voor de houders van een GMD volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Om van de voordelen van het GMD te kunnen genieten, dient dit maar 1 keer meer geopend te worden en het wordt elk jaar automatisch verlengd.

Help er de dokter gerust aan herinneren om dit ook voor u in orde te maken!